ผลงานที่ผ่านมา

18 พ.ย. 55 ตั้งศาลที่ราชพฤกษ์ สุวินทวงศ์
18 พ.ย. 55 ตั้งศาลที่ราชพฤกษ์ สุวินทวงศ์
--------------------------------------------------------------------------------

16 พ.ย. 55 ตั้งศาลที่บริษัทคุ้มหลวง จ.ระยอง
16 พ.ย. 55 ตั้งศาลที่บริษัทคุ้มหลวง จ.ระยอง
--------------------------------------------------------------------------------

16 พ.ย. 55 ตั้งศาลลูกค้าที่จังหวัดระยอง
16 พ.ย. 55 ตั้งศาลลูกค้าที่จังหวัดระยอง
--------------------------------------------------------------------------------

19 พ.ย. 55 ตั้งศาลที่ดิเอ็กซ์เท๊นโซ
19 พ.ย. 55 ตั้งศาลที่ดิเอ็กซ์เท๊นโซ
--------------------------------------------------------------------------------

29 ส.ค. 55 ตั้งศาลที่เขาชะเมา จ.จันทรบุรี
29 ส.ค. 55 ตั้งศาลที่เขาชะเมา จ.จันทบุรี
--------------------------------------------------------------------------------

23 ก.ค. 55 หมู่บ้านอลิชา 4 ตั้งศาลพระภูมิและศาลตายาย
23 ก.ค. 55 หมู่บ้านอลิชา 4 ตั้งศาลพระภูมิและศาลตายาย
--------------------------------------------------------------------------------

เบญจ5ชั้น ตั้งที่ป.ป.ช.สนามบินน้ำ (ศาลพระภูมิ)
เบญจ5ชั้น ตั้งที่ป.ป.ช.สนามบินน้ำ (ศาลพระภูมิ)
--------------------------------------------------------------------------------

พระพรหม16นิ้ว ตั้งที่ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี (ศาลพระพรหม)
พระพรหม16นิ้ว ตั้งที่ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี (ศาลพระพรหม)
--------------------------------------------------------------------------------

ตั้งศาลพระพรหม 19 นิ้วที่บริษัทฟิวเจอร์ มาสเตอร์ ที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร (ศาลพระพรหม + ศาลเจ้าที่)
ตั้งศาลพระพรหม 19 นิ้วที่บริษัทฟิวเจอร์ มาสเตอร์ ที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร (ศาลพระพรหม + ศาลเจ้าที่)
--------------------------------------------------------------------------------

ศาลหลังจากที่บูรณะแล้ว ห้างเพนนินซูล่า ราชดำริ (ศาลพระพรหม + ศาลเจ้าที่)
ศาลหลังจากที่บูรณะแล้ว ห้างเพนนินซูล่า ราชดำริ (ศาลพระพรหม + ศาลเจ้าที่)
Comments