ศาลพระภูมิ

(ศาลพระภูมิ) ศาลน้อง ขนาดจาน 68X68 ซม.
(ศาลพระภูมิ) ศาลน้อง ขนาดจาน 68X68 ซม.
--------------------------------------------------------------------------------

(ศาลพระภูมิ) มาลัย ขนาดจาน 74X74 ซม.
(ศาลพระภูมิ) มาลัย ขนาดจาน 74X74 ซม.
--------------------------------------------------------------------------------

(ศาลพระภูมิ) สามชั้นเล็ก ขนาดจาน 74X74 ซม.
(ศาลพระภูมิ) สามชั้นเล็ก ขนาดจาน 74X74 ซม.
--------------------------------------------------------------------------------

(ศาลพระภูมิ) สามชั้นเล็ก เสาพญานาค ขนาดจาน 74X74 ซม.
(ศาลพระภูมิ) สามชั้นเล็ก เสาพญานาค ขนาดจาน 74X74 ซม.
--------------------------------------------------------------------------------

(ศาลพระภูมิ) ลพบุรีเบอร์ 3 เสาพญานาคเล็ก ขนาดจาน 88X88 ซม.
(ศาลพระภูมิ) ลพบุรีเบอร์ 3 เสาพญานาคเล็ก ขนาดจาน 88X88 ซม.
--------------------------------------------------------------------------------

(ศาลพระภูมิ) มังกร ขนาดจาน 107X107 ซม.
(ศาลพระภูมิ) มังกร ขนาดจาน 107X107 ซม.
--------------------------------------------------------------------------------

(ศาลพระภูมิ) ลพบุรีเบอร์ 2 กลาง ขนาดจาน 110X110 ซม.
(ศาลพระภูมิ) ลพบุรีเบอร์ 2 กลาง ขนาดจาน 110X110 ซม.
--------------------------------------------------------------------------------

ศาลพระภูมิศาลาลอย ขนาดจาน 127X127 ซม
ศาลพระภูมิศาลาลอย ขนาดจาน 127X127 ซม.
--------------------------------------------------------------------------------

ศาลพระภูมิศาลาลอย เสานาคใหญ่ ขนาดจาน 127X127 ซม.
ศาลพระภูมิศาลาลอย เสานาคใหญ่ ขนาดจาน 127X127 ซม.
--------------------------------------------------------------------------------

(ศาลพระภูมิ) ลพบุรีเบอร์ 1 จั่วไทย ขนาดจาน 153X153 ซม.
(ศาลพระภูมิ) ลพบุรีเบอร์ 1 จั่วไทย ขนาดจาน 153X153 ซม.
--------------------------------------------------------------------------------

(ศาลพระภูมิ) พระภูมิ 4 ชั้นเล็ก ยอดปรางค์สูง  ขนาดจาน 127X127 ซม.
(ศาลพระภูมิ) พระภูมิ 4 ชั้นเล็ก ยอดปรางค์สูง ขนาดจาน 127X127 ซม.
--------------------------------------------------------------------------------

(ศาลพระภูมิ) พระภูมิ 4 ชั้นเล็ก เสาหงส์ ขนาดจาน 127X127 ซม.
(ศาลพระภูมิ) พระภูมิ 4 ชั้นเล็ก เสาหงส์ ขนาดจาน 127X127 ซม.
--------------------------------------------------------------------------------

(ศาลพระภูมิ) พระภูมิ สามยอด เสาเทพพนม ขนาดจาน 127X153 ซม.
(ศาลพระภูมิ) พระภูมิสามยอด เสาเทพพนม ขนาดจาน 127X153 ซม.
--------------------------------------------------------------------------------

(ศาลพระภูมิ) พระภูมิเบญจะ 5 ชั้น เสาช้าง ขนาดจาน 173X173 ซม.
(ศาลพระภูมิ) พระภูมิเบญจะ 5 ชั้น เสาช้าง ขนาดจาน 173X173 ซม.
--------------------------------------------------------------------------------
Comments